Tranh cãi tuyệt vời!Milan đã bị giết bằng cách đá phạt trong 93 phút: Var đã đi đâu?Arti Pur 1 1/4 Dalam Taruhan Bola

Tranh cãi tuyệt vời!Milan đã bị giết bằng cách đá phạt trong 93 phút: Var đã đi ở đâu? Nhóm B B trong vòng thứ hai,