Tuyển Việt Nam dự World Cup nữ 2023 ở đâu?

Tuyển Việt Nam dự World Cup nữ 2023 ở đâu?

World Cup nữ 2023 là lần thứ 9 giải đấu được tổ chức. Khác với những mùa giải trước đó, lần này, giả