ấy

ấy

“Tôi nghĩ cậu ấy rất xuất sắc”【ấy】:Cựu danh thủ Jamie O’Hara cho rằng Arsenal đã có được một bảng hợ