bảng graves

bảng graves

Hướng dẫn chơi Graves theo phong cách EVS Yijin【bảng graves】:Đầu tiên sẽ là bảng ngọc bổ trợ dành ch