cần tìm việc làm gấp

Ông Park cần khắc phục gấp vấn đề nghiêm trọng nào của Việt Nam?【cần tìm việc làm gấp】:(Thethaovanho