chén sành

18h30, N.SG – K.KG: Chén sành đụng chén kiểu【chén sành】:* NCM, HTVC trực tiếp(TT&VH) – Rất dễ định h