Công Phượng tiết lộ thú vị: “Minh đã lên kế hoạch để Phượng phải tỏ tình trước”

Công Phượng tiết lộ thú vị: “Minh đã lên kế hoạch để Phượng phải tỏ tình trước”

Tại buổi lễ, Công Phượng nói với Viên Minh: “Hôm nay, anh muốn gửi lời cảm ơn em. Trong khoảng thời