Neville chỉ trích các cầu thủ Manchester United chỉ phàn nàn với nhau để cười với Carath Prtandingan Sepak Bola

Neville chỉ trích các cầu thủ của Manchester United, những người chỉ phàn nàn với nhau để cười với nhau [Contoh Pertandingan Sepak Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 28 tháng 12: Sau 1-1 Newcastle của ManchesterCũng đối xử với Manchester United