Duy Mạnh tái xuất sau chấn thương, có thể cùng Hà Nội FC đấu Viettel

Duy Mạnh tái xuất sau chấn thương, có thể cùng Hà Nội FC đấu Viettel

https://sport5.vn/duy-manh-tai-xuat-sau-chan-thuong-co-the-cung-ha-noi-fc-dau-viettel-20220401175302