trật khớp

Nhâm Mạnh Dũng, Hoàng Đức kém sức hút với CĐV TP.HCM【trật khớp】:Chất lượng AFC Cup không cao n